GPA Calculator - StudBud Srbija

GPA Calculator
Izračunaj svoj američki prosek

Kako izračunati GPA? Koristi naš kalkulator za okvirno* računanje GPA/proseka.

*Srpski i američki sistem ocenjivanja su različiti, te nije jednostavno konvertovati jedan u drugi zbog različitih skala i kriterijuma. Srpska skala ocenjivanja obično ide od 1 do 5, pri čemu je 5 najviša ocena.

Pretvaranje srpskog proseka ocena u američki GPA zahteva metod koji uzima u obzir obe skale i kriterijume. Obično, univerziteti ili servisi za evaluaciju diploma imaju svoje metode za ovu konverziju.

Napomena: Ovaj kalkulator služi samo za približnu konverziju GPA. Koristite ga na svoju odgovornost.

Želiš da Nastaviš Svoju Karijeru u Americi?